ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Библиографският указател има за цел да представи многоаспектно указания в заглавието фонд от старопечатни, редки и ценни книги. Прегледани са де визу и са описани всички отговарящи на условията документи – общо 343 тома, като е акцентирано върху начина на постъпване в библиотечните колекции, физическо сътояние, наличие на бележки и коментари. Описани са конволюти с връзки между отделните издания чрез вътрешни препратки. Издирени са ресурси, уникални за библиотечните колекции на РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград.

Изданията от XIX в. в голямата си част са „спасените” книги от фонда на читалищната библиотека „Развитие”. Повечето от тях имат твърда подвързия, отпечатани са на нискокачествена хартия, а други са подвързани в конволют. През този период при отпечатването на книгите се е целяло процесът да не бъде много скъп, а за графичното оформление масово се използват винетки, рамки, заставки за постигане на естетически ефект и въздействие. Попълненията в колекция „Редки и ценни издания” и фонда на отдел „Краезнание” са предимно  дарения от: д-р Милко Изворов, поп Марин Ив. Попов, много граждани, читалищни и училищни библиотеки (към ОУ „Н. Й. Вапцаров”, НОУ „Св.Климент”, Окръжно учителско дружество „Народен учител”).

Основният текст, наречен „Каталог“, включва 15 части по основни области на знанието, допълнени със съответстващият им индекс от Десетичната класификация: Общ отдел /0/; Философия /1/; Религия /2/; Обществени науки /3/; Математика. Естествени науки /5/; Медицина /61/; Приложни науки. Техника. Селско стопанство / 62/69 /; Изкуство /7/; Езикознание. Филология /8/; Литературознание /82/; География /91/; Биографии /92/; История /94/; Български фолклор; Художествена литература. Като подраздели са обособени издания на български език и издания на чужди езици. В „Част 16. Документи без инвентарен номер“ са включени книги с неустановена година на набавяне поради изгубена библиотечна документация. Библиографските описания са подредени строго азбучно.

За целта на изследването описанията са подредени систематично-азбучно. Библиографският указател е допълнен с показалци, които дават възможност за бързо и многоаспектно използване на включените описания на документи. Справочният апарат се състои от: