ИЗПОЛЗВАНИ И ЦИТИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ

КНИГИ

1. Гергова, Ани. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова. - София : Пенсофт, 2004. – 508 с.

2. Иванчев, Димитър П. Български периодичен печат. 1844 - 1944 : Анотиран библиогр. указател : Ч. 1-3 / Състав. Димитър П. Иванчев със сътрудничеството на колектив при Бълг. библиогр. инст. консултанти и рецензенти ; Обща ред. Т. Боров и др. - София : Наука и изкуство, 1962 - 1969. Ч. 1: А - М. - [VIII], 504 с. Ч. 2: Н - Я. - 1966. - VIII, 520 с. Ч. 3: Периодични издания на чужди езици : Единични листове : Добавки и поправки : Приложения. - 1969. - VIII, 480 с.

3.Миндов, Христо. Повест за родния град : [Сб. спомени, пътеписи, статии, писма] / Христо Миндов ; [Състав. Иван Дойнов, Пламен Дойнов ; Предг. и ред. Пламен Дойнов]. - Разград : Разгр. д-во към Сдружение на бълг. писатели, Д-во на дейците на културата, 2005. – 192 с.

4. Мичев, Николай и др. Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987 / Николай Мичев, Петър Коледаров. - София : Наука и изкуство, 1989. – 303 с.

5. Печатно дело и книгоразпространение в Разград : [Библиография] / Състав. Ангелина Ковачева; Ред. Б. Златарева. – Разград : УНБ, Истор.музей, 1990.

6. Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина : Аналитичен репертоар на бъларските книги и периодични издания 1806-1878 : Т. 1 - 2 / Състав. Маньо Манев Стоянов ; Под ред. на проф. Александър К. Бурмов. - София : Наука и изкуство, 1957 - 1959. Т. 1. - 1957. - XIV, 664 с. : с ил., 12 л. факс. Т. 2. - 1959. - VIII, 959 с.

7. Читалище Развитие. Разград. Юбилеен сборник по случай 35-та годишнината на разградското читалище "Развитие" 1869-1904 г. : 21 портрета в текста / Под ред. на А. В. Изворов, Вел. Йорданов. - Разград, 1904 ([София : Дневник]). - 213, II с., 6 л. : ил., 2 л. : табл.

СТАТИИ

8. Иванова, Елена. Уникален разградски ръкопис от XIX век. – Екип 7, № 84, 24.07.2006, с. 5

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

9. Alib.ru - букинистические книги

10. Booklooker

11. Виртуална библиотека България, Сводна библиографска база данни/ каталог COBIB.BG.

12. Франция, Национална библиотека.

13. Португалия. Le Portugal [електр. ресурс]

14. Принципы философии. [електр. ресурс]

15. Ренан, Ернест. Животът на Исус. Ernest Renan. Das Leben Jesu. [електр. ресурс]

16. WorldCat