N139 от Каталога -ръкописна бележка на Салих Агазаде Тевфик ефенди, жител на махалата Табагхане (работилница за кожи)

Първа | Предишна снимка | Следваща снимка | Последна | Кадри