N139 от Каталога -Сборник от трактати на османотурски език и коментари върху известни съчинения по арабска граматика, логика, риторика и др. събрани от Ишак (ел-)Харпут

Първа | Предишна снимка | Следваща снимка | Последна | Кадри