Дарители

Алексиева, Луксана 98; 99; 108
Веселинов, Лъчезар Павлов 23.4; 102.1
Владева, Данка Бонева 139; 155; 277
Върховен читалищен съюз 124
Изворов, Милко Анастасов 13; 26; 28; 50; 64; 89; 91; 94; 95; 96; 97; 125; 137; 149; 158; 159; 166; 186.2; 196; 199; 203.2; 209; 218; 220; 242; 305; 330; 331; 333; 336; 337; 338; 340
Курдова, Стойка 55; 334
Михайлов, П. 16
Мутафов, Иван 121
Мутафчиев, П. С. 14
Неделчев, Делян Н. 302
Неделчев, Неделчо Банев 56
Осн.Нар.У-ще "Св. Климент" 11.1; 129; 135.3; 136; 154; 156; 163.2; 170; 204; 290
ОУ "Васил Левски", библиотека 163.1
ОУ "Н. Й. Вапцаров", библиотека 8; 111; 135.2; 138; 147; 177; 178; 189.2; 193; 197; 198; 225.2; 231; 260; 314
Окр.Учит.Д-во "Народен учител" 12; 23.3; 58; 62; 68; 72; 116; 126; 140.1; 144; 162; 167; 172; 176; 183; 186.1; 227; 235; 281; 282.1; 310.2; 319.3; 324; 325.1; 326.2
Петров, Васил Атанасов 206
Поп Стефанов, Димитър 67; 73; 81
Цолов, Петър Георгиев 27; 45.1; 270; 272.1; 288
Читалище "Напредък" - с. Дряновец 122; 200; 226; 248; 264; 265; 280; 292.5; 295; 320
Читалище "Образование" - с. Езерче 310.1
Чобанов, Е. 79; 80; 87; 219.1
Шилаков, В. 153

Издателства и печатници в Разград

Икономов, Симеон 11; 22; 35; 70; 140; 187; 188; 242; 243; 344
Килифарски, В. 58
Килифарски, Ст. Ив. 67; 77; 100; 180; 207; 262; 304; 341
Килифарски, Христо 18; 23; 100; 102; 171; 176; 304; 341

Книговезници в Разград

Икономов, Симеон 142; 203.1; 239; 332
Манолов, К. 20; 135; 217; 219.3
Радев, Г. В. 126; 293